Nieuw! Driedaagse trainingen Peuters en Kleuters in het Wild

We gaan iets heel leuks doen! We geven al een aantal jaren eendaagse trainingen over Peuters in het Wild. In 2019 komen daar driedaagse verdiepende cursussen bij. We hopen kinderwerkers hierbij op te leiden tot specialisten in natuurlijk spelen.
We geven een driedaagse training in Hasselt, België en eentje in Deventer.
Je kunt je opgeven door een mail te sturen aan info@peutersinhetwild.nl met contactgegevens en factuuradres. Nadere informatie en de factuur ontvang je ongeveer 3 weken van tevoren.
Er komt dit voorjaar ook een eendaagse training Peuters in het Wild, waarschijnlijk in februari bij natuurcentrum de Boswerf in Zeist.
Hieronder lees je de opbouw van de cursus.
 
Dag 1: We verkennen het waarom en hoe van natuurlijk spelen.
 
Er zijn volgens ons drie belangrijke redenen waarom natuurlijk spelen voor jonge kinderen zo belangrijk is:
1. Je hebt de natuur nodig om te leven: De natuur zorgt voor ons eten, voor ons onderdak, voor de energie die we nodig hebben.
Dit vertalen we in bijvoorbeeld moestuinieren, bouwen met spullen uit de natuur, verzamelen, jagen, sluipen, imiteren (in de vorm van spelletjes)
2. Dieren en planten zijn onze medebewoners en horen erbij net als je vriendjes en familie.
3. In de natuur spelen biedt allerlei kansen voor de ontwikkeling van jonge kinderen. Fysiek, sociaal, creatief, taal, rekenen.
 
Dit ga je dat zelf in de natuur ervaren.
 
Daarna gaan we dieper in op de meervoudige intelligenties en talenten van Howard Gardner en op Reggio Emilia. De meervoudige intelligentie kom je vaak tegen bij de ‘ontwikkelingsdomeinen’. Een kind is taalknap, rekenknap, natuurknap, samenknap enzovoorts.
 
We denken dat de gedachtes achter Reggio Emilia ook toepasbaar zijn op natuurlijk spelen. Hier gaan we in de middag verder op in.
Reggio Emilia gaat uit van de kracht van jonge kinderen en hun eigen creativiteit. Wij denken dat spelen in de natuur hier bij uitstek aan bijdraagt.
 
Dag 2: We verkennen de praktijk van natuurlijk spelen. Je gaat een aantal voorbeelden meemaken van natuur-avonturen. Een goed toepasbaar natuur-avontuur stimuleert kinderen tot een eigen invulling. Bijvoorbeeld ‘huisjes maken voor de dieren’ of ‘de verjaardag van de kip’ bieden talloze aanknopingspunten voor activiteiten.
 
Wat voor ‘avonturen’ kunnen we nog meer bedenken? Hoe kun je dat in jouw praktijk aanbieden? Hoe kun je het organiseren? Hoe ga je de manier van ‘er mee omgaan’ door peuters en kleuters documenteren en laten zien. Tussen dag 2 en dag 3 heb je een week om het een en ander uit te proberen in je eigen praktijk.
 
Dag 3: We presenteren de ervaringen die we hebben opgedaan in de praktijk. We stellen vragen aan ons zelf en aan anderen om tot verdieping te komen. Met jonge kinderen gebruik je veel expressie, bijvoorbeeld met verhalen, liedjes, handpoppen en voorlezen. We besteden een flink deel van dag 3 aan het bekijken hoe je expressie kunt inzetten om de kinderen te stimuleren en te helpen bij het verkennen en spelen in de natuur. We zoeken hier ook de verdieping in. Hoe kun je door middel van handpoppen wat vertellen, maar ook vragen stellen en de kinderen aan te zetten tot communicatie.
 
We hopen dat je door middel van deze training praktisch toepasbare inzichten krijgt in hoe je in jouw praktijk (kinderopvang, kleuterklas, gastouderopvang, kindercoachpraktijk) natuurlijk spelen kunt implementeren. En dat je je kunt profileren als specialist natuurlijk spelen bij een kinderopvanginstelling of kindcentrum.