Training Peuters in het Wild 11 maart Wilgenhof Rotterdam

De training start om 10 uur en duurt tot 16.00 uur. Jullie zijn welkom vanaf 9.30 voor de koffie en thee.

Prijs: 85 euro per deelnemer (incl. btw), 75 euro per deelnemer als je met twee of meer deelnemers tegelijk opgeeft.

Doelen van de training:

 • Hoe kun je natuurlijk- en avontuurlijk spelen bij peuters stimuleren?
 • Je begrijpt hoe natuurlijk- en avontuurlijk spelen bijdraagt aan meerdere
 • ontwikkelingsdoelen
 • Je maakt kennis met een aantal praktijkvoorbeelden
 • Je onderzoekt wat voor aanleidingen zijn in de natuur voor natuurlijk- en avontuurlijk spel door peuters.
 • Je oefent met het maken van een eenvoudig programma.
 • Je wordt uitgenodigd om de ervaringen daarmee achteraf te delen met elkaar.
 • Je krijgt meer informatie over Peuters in het Wild en wat een licentie voor Peuters in het Wild inhoudt.

Opzet

* Kennismaking met elkaar

* Hoe kijk jij naar de natuur? En hoe doet een peuter/kleuter dat? Creatieve opdracht buiten in de tuin.

* Honderd talen van het jonge kind

Wat zijn de theorieën achter Reggio Emilia, hoe kun je met die theorieën de praktijk van jullie natuurlijk buitenspelen verbeteren?

* Een voorbeeldactiviteit (‘molletje zoekt een huisje’)

Wat voor Ontwikkelingsgebieden peuteropvang stimuleer je hierbij?

We leggen de activiteit langs de lat van de ontwikkelingsdomeinen.

KIJK, IK MAG ER ZIJN

(emotionele competenties).

KIJK, WE DOEN HET SAMEN

(sociale competenties).

KIJK, IK KAN ’T ZELF, HET LUKT ME

(motorisch-zintuiglijke competenties).

KIJK, IK VOEL, DENK EN ONTDEK

(cognitieve competenties).

LUISTER, IK KAN HET ZELF ZEGGEN

(taal en communicatieve competenties).

KIJK, IK BEN EEN LIEF, GOED KIND

(morele competenties).

KIJK, IK KAN DANSEN, ZINGEN EN IETS MAKEN

(expressieve en beeldende competenties).

(Bron: Pedagogisch kader 0-4 jaar BKK)

Lunch (wordt verzorgd)

Benutting van de buitenruimte

Hoe benut je de buitenruimte voor verschillende vormen van buitenspelen?

Hoe richt je de ruimte zo in dat alle bovenstaande ontwikkelingsdomeinen een plaats krijgen?

Zie https://peutersinhetwild.nl/2019/01/27/hoekenwerk-bij-natuurlijk-buitenspelen/

 • Ga met de inspiratie uit dit artikel op zoek bij de Wilgenhof naar dit soort hoeken en speelzones
 • Maak nu zelf op papier een plan voor een buitenruimte naar keuze. Welke hoeken wil je daarin realiseren? Aan welke ontwikkelingsdomeinen wordt daar gewerkt?
 • Presenteer deze ‘plannen’ aan elkaar.

Opdracht

Je gaat in groepjes een activiteit bedenken voor peuters waarin steeds een of twee ontwikkelingsdomeinen centraal staan.

We voeren die activiteiten voor elkaar uit.

Theorie

Over documenteren van de ontwikkeling bij peuters en kleuters.

 • Hoe laat je aan kinderen, collega’s, ouders zien, wat ze hebben gedaan, waar ze mee bezig zijn, hoe ze zich ontwikkelen?
 • Hoe pas je het werken in thema’s aan, aan de belangstelling van het kind?
 • Hoe communiceer je dit naar je leidinggevende? Naar ouders? GGD?

Peuters in het Wild

Bespreken wat Peuters in het Wild inhoudt als netwerk en wat je er aan hebt om een licentie af te nemen (50 euro per jaar).

Afsluiten van de training.

Aanmelden

Je kunt je nog voor deze training opgeven door een mail te sturen aan info@peutersinhetwild.nl (Bart de Koning)