Driedaagse trainingen Peuters en Kleuters in het Wild

We hebben zojuist met plezier onze eerste driedaagse training in Deventer afgerond.
Eind augustus gaan we verder met een driedaagse training in Hasselt, Belgie en eentje in Amsterdam.


Je kunt je opgeven door een mail te sturen aan info@peutersinhetwild.nl met contactgegevens en factuuradres. Nadere informatie en de factuur ontvang je ongeveer 3 weken van tevoren.
  • Met deze cursus doe je praktische en theoretische inzichten op hoe je natuurlijk buitenspelen een plek kunt geven in jouw praktijk en pedagogisch beleid.

  • De training wordt begeleid door twee deskundige begeleiders elk met een andere achtergrond en leerstijl.

  • Beide trainingen vinden plaats op locaties met veel natuur en inspiratie over natuurlijk buitenspelen.

  • Er kunnen maximaal zestien deelnemers meedoen, zodat iedereen persoonlijk aandacht krijgt.

  • Bij de training is inbegrepen een uitgebreide cursusmap en een goed verzorgde lunch.

Hieronder lees je de opbouw van de cursus.
 

Waarom Natuurlijk Buitenspelen?

Dag 1: Wat draagt natuurlijk buitenspelen bij aan de ontwikkeling van het kind en aan een duurzame en leefbare planeet?
Het ochtendgedeelte gaat over het waarom van natuurlijk buitenspelen.
Zowel het kind is er bij gebaat als de duurzame toekomst van de aarde.
In het ochtendgedeelte is ook ruimte voor onze persoonlijke band met de natuur! Hoe keek jij als kind naar de natuur? En hoe doe je dat nu?
1. Je hebt de natuur nodig om te leven: De natuur zorgt voor ons eten, voor ons onderdak, voor de energie die we nodig hebben.
Dit vertalen we in bijvoorbeeld moestuinieren, bouwen met spullen uit de natuur, verzamelen, jagen, sluipen, imiteren (in de vorm van spelletjes)
2. Dieren en planten zijn onze medebewoners en horen erbij net als je vrienden en familie.
3. In de natuur spelen biedt allerlei kansen voor de ontwikkeling van jonge kinderen. Fysiek, sociaal, creatief, taal, rekenen.
 
 In het middaggedeelte gaan we dieper in op de theorie. Hiervoor maken we gebruik van de theorieen over meervoudige intelligentie van Howard Gardner.
Een kind is taalknaap, rekenknap, natuurknap, samenknap enzovoorts.
 
We denken dat de gedachtes achter Reggio Emilia (pedagoog Loris Malaguzzi)  toepasbaar zijn op natuurlijk buitenspelen.
Reggio Emilia gaat uit van de kracht van jonge kinderen en hun eigen creativiteit. Wij denken dat spelen in de natuur hier bij uitstek aan bijdraagt.
Tenslotte besteden we aandacht aan de ontwikkelingsdomeinen waar volgens VVE-doelen (in Nederland) aan gewerkt moet worden. Hoe kun je dit alles met elkaar integreren?
Het theoretische middagprogramma wordt afgewisseld met praktijkopdrachten.
 

Hoe zorg je ervoor dat natuurlijk buitenspelen een plek krijgt in jouw praktijk?

Dag 2: We verkennen de praktijk van natuurlijk spelen. Je gaat een aantal voorbeelden meemaken van natuur-avonturen. Een goed toepasbaar natuur-avontuur stimuleert kinderen tot een eigen invulling. Bijvoorbeeld ‘huisjes maken voor de dieren’ of ‘de verjaardag van de kip’ bieden talloze aanknopingspunten voor activiteiten.
 
Wat voor ‘avonturen’ kunnen we nog meer bedenken? Hoe kun je dat in jouw praktijk aanbieden? Hoe zorg je dat peuters en kleuters optimaal de ruimte krijgen om hun eigen avontuur in te vullen? Hoe documenteer je dit, zodat je naar de kinderen zelf, naar de ouders en naar de pedagogiek verantwoordt hoe je aan ontwikkeling hebt gewerkt?
Verder is er deze dag ruimte om je eigen praktijksituatie te verkennen. Wat kun je van een ander leren? Wat zijn je doelen wat betreft natuurlijk buitenspelen? En wat en wie heb je nodig om dat te realiseren en te continueren. We doen hier een aantal praktijkopdrachten over.
 

Wat ga je doen? En hoe doe je dat?

Dag 3: Begint met een presentatie van wat je in de praktijk hebt uitgeprobeerd.
Presenteer dat met foto’s en tekeningen. Wissel uit wat je ervan geleerd hebt.
Expressie is heel belangrijk om de kinderen te prikkelen om iets te gaan ondernemen of te onderzoeken. Je kunt gebruik maken van handpoppen, prentenboeken, spelletjes, liedjes enzovoorts om activiteiten mee in te leiden. Maar expressie is nog best moeilijk voor veel mensen. We gaan de mogelijkheden verkennen en met elkaar activiteiten bedenken en voor elkaar uitvoeren.
 
Na de training ontvang je een certificaat.

(facultatief) Aansluiten bij het netwerk Peuters in het Wild

De training wordt georganiseerd door Peuters in het Wild (onderdeel van het grotere netwerk ‘Natuur is een Feest).  Je kunt je als particulier, als gastouder of als kindcentrum aansluiten bij Peuters in het Wild.

Daarvoor is er een licentie. Die kost 50 euro per jaar incl. btw.